- Modulok - Rendszer beállítások - Eszközök

Export/Import

(MigrTempl - MIGRT)


A migrációs eszközzel lehetőségünk van más rendszerekből adatokat beimportálni a Flexiumba, illetve kiexportálni a Flexiumból. Ezen eszköz segítségével jelentősen csökkenthető a bevezetésre szánt idő, mivel a törzs-adatokat nem kell manuálisan rögzítenünk, hanem beimportálhatjuk a meglévő rendszerből. Hasonlóképpen pl. egy szállítói árlista aktualizálása napi rutin feladattá egyszerűsödikNézzük meg hogyan működik egy export. A Migráció tételek táblába felvesszük a CRM Partner táblát, vagyis a CRMP Objektum típust. Az Export gomb lenyomásával a rendszer a fent megadott könyvtárba legenerálja a .csv fileokat.


A CRMP.csv - Magának a CRM partnernek a táblája, a többi pedig a partnerhez csatolt táblák.
A CRMP_ADDR.csv - A CRM partner címeinek táblája.
A CRMP_CONT.csv - A CRM partner kapcsolattartóinak a táblája.
A CRMP_FILE.csv - A CRM partnerhez csatolt dokumentumok táblája.

Az importhoz, meg kell adnunk a könyvtárat ahol a file (vagy file-ok) van, az elválasztójeleket, a rekordok hogyan kerüljenek a táblába(Léterhozás, Módosítás, Létrehozás/Módosítás), valamint az importálandó tábla objektum típusát. Amennyiben a táblához kapcsolódnak más táblák, ezeket nem kell külön felvenni, a rendszer megtalálja a hozzájuk tartozó .csv file-okat és automatikusan beimportálja azokat is.


Egy Excel file-ban szerkeszthetjük az adatokat. Nem szükséges a tábla összes mezőjének a felsorolása, elég azokat a mezőket felvenni, melyek módosulnak (Name), illetve a kulcs mezőt (Code).


Mivel a beállításoknál Létrehozás/Módosítást adtunk meg, a rendszer ellenőrzi, hogy létezik-e már az a kód, ha igen, módosítja azt, ha nem akkor egy új rekordot hoz létre.


Az import után láthatjuk, hogy Kupai Sándor neve Kupai Sándor Mihályra módosult, Wieszt László pedig Wieszt László Józsefre. Továbbá 2 új rekord került a táblába, a 31000-es Kis János, és a 32000 Nagy Magda. Ebben az esetben ennek a két új partnernek csak a kódja a neve, meg az alapértelmezett mezők (Típus, Ország) lesznek kitöltve, a többi mező üresen jelenik meg.

TTC-Soft Kft. 2012 – www.flexium.net