- Modulok - Projektek

Projekt

(Project-PRJ)

Projekt alapokon működő vállalatok ügyvitelében nagyon fontos a projektek nyilvántartása, az üzleti folyamatok szegmentálása, az előzetes költségtervezés és az utólagos kontrolling.
A Projekt egy egyedi, komplex, időszaki tevékenység, melynek célja, hogy valamilyen terméket vagy szolgáltatást hozzon létre.
Egyedi - abban az értelemben, hogy a projekt alapjaiban különbözik a cég szokványos, állandóan ismétlődő folyamataitól.
Időszaki - abban az értelemben, hogy a projekt egy bizonyos időintervallumra szól, van kezdete és vége. A Projekt modul segítségével a felhasználónak lehetősége nyílik az erőforrások hatékony szervezésére, az idő és anyagfelhasználás követésére. Ha az árut egy bizonyos projektre szerzem be, más projektre nem lehet kiadni. A készletértékelés is projektesen szét van bontva, a készletet nem csak raktárra, hanem raktárra és az alatt projektre lehet leszűrni.

A projektek jobb kezelése érdekében tetszőleges hierarchiát hozhatunk létre, akár 9 szintig, ezáltal a költségeket úgy is al-projektek alá lehet rendelni, hogy a bevételeket a fő-projekt generálja. A projektekhez tetszőleges dokumentumok (file-ok) csatolhatók, melyek csoportosíthatók típusok (pl. ajánlat, szerződés, stb.) szerint.
A projektek kezdeti szakaszában is (tervezési és rendelési fázistól) hatékony eszközöket nyújt a pénzügyi elemzésre, előzetes cash-flow készítésére.
Létrehozhatunk projekt ajánlatokat, melyeket elfogadásuk esetén projektekké konvertálhatunk. Számos ajánlat azonban az előkészítő elemzések után már nem jut el abba a fázisba, hogy projekt legyen belőle. Ebben az esetben az addig ráfordított kötségek veszteséget jelentenek, de összehasonlíthatalanul kisebbet, mint egy sikertelen projekt teljes költsége.Projekt tábla

Projektre rögzíthető adatok:

Fej szinten:

Általános adatok:
Dátum információk:
Pénzügy:
Cím:
Dokumentumok:
Megjegyzések: hosszabb szöveges információ vihető felTTC-Soft Kft. 2012 – www.flexium.net