- Modulok - Gyártás

Receptúrák

Alapelvek

A receptúra  a gyártás legfontosabb alapfogalma, amely tulajdonképpen a késztermékgyártásához szükséges alapanyagok készletezési mértékegységre vetített szükségletét mutatja meg.
A receptúrák képezik a gyártási modul alapját. Minden gyártási bizonylatot receptúra felhasználásával lehet csak felrögzíteni.
A receptúra gyakorlatilag egy gyártási művelet sablonja a felhasznált termék és az elkészülő termékek szemszögéből.

A gyártásban felhasznált anyagok lehetnek alapanyagok vagy félkész termékek, amik felhasználásával késztermék vagy félkész termék készül.
Ezáltal több lépcsős gyártáshoz minden félkész termékhez tartozik egy-egy külön receptúra.

Megjegyzés: Az alábbiakban amennyiben késztermék-ként hivatkozok a termékekre, azok lehetnek félkész termékek is. A kettőt logikailag a program csak az értékesítéskor különbözteti meg azáltal, hogy a félkész termékek tipikusan nem értékesíthetőek.

(Fél)kész termék - receptúra összerendelés

A receptúra egy (fél)kész termék gyártását írja le.

A cikk-kód mondja meg a késztermék cikk-kódját. Egy cikk-kódhoz több receptúra is készülhet az adatbázisban, tehát lehetőség van alternatív receptúrák rögzítésére. Minden gyártandó cikk-hez definiálva kell lennie legalább egy receptúrának, ami egyben alapértelmezett is kell, hogy legyen.
Amennyiben több receptúra van egy cikk-hez, akkor csak egy lehet közülük alapértelmezett.

A gyártási bizonylatok mind a késztermék mind a receptúra szemléletet támogatja. A gyártási bizonylatokban receptúrák alapján számolja az alapanyag felhasználásokat, tehát a receptúrák felvitele kötelező. De a késztermék megadásakor az alapértelmezett receptúrát automatikusan kitölti a program. Ezáltal ha tipikusan csak egy receptúra van minden késztermékhez, akkor pl. a gyártási tervezéskor nem is kell foglalkozni a receptúrákkal.


Mennyiségek kezelése
Receptúrát a késztermék szemszögéből három fajta mennyiségi egységre lehet definiálni:
A gyártási egység tipikusan arra szolgál, hogy egy gyártási művelet során mekkora a tervezett gyártási volumen. Ez lehet pl. az mennyiség, ami alatt nem gazdaságos a gyártás beindítása, de lehet a technológiából adódó mennyiség is (pl. egy gyártó gép kapacitása).
A gyártási mennyiség a cikk alap (raktári) egységére vonatkozik.

A receptúra egység a legkisebb "atomi" egység, amire a receptúrát definiálni lehet. Ez tipikusan megegyezik a késztermék raktári egységével. Különbözhet ettől pl. abban az esetben, ha több késztermékhez egy egységnyi alapanyagot kell felhasználni, és a receptúra az alapanyagfelhasználásból indul ki.
Tipikus példa erre, ha egy karton papírból három doboz vágható ki, és a vágó gép egyesével dolgozza fel a kartonokat. Ekkor 1 db alapanyaghoz 3 db késztermék van megadva a receptúrában.
A receptúra mennyiség is a cikk alap (raktári) egységére vonatkozik.

A receptúra tételekben az alapanyagok mindhárom egységre megadhatóak. Illetve a program ezeket automatikusan számolja.
Ha pl. egy késztermék db-hoz 2 db alapanyag szükséges és a receptúra mennyiség 10, akkor a tételben az alapanyagnál az "Egységnyi mennyiség" 2, és a "Mennyiség receptúrában" 20.

Fejléc

Tételek fülAlapanyagok definiálása (tételek)

A receptúra tételek táblázatban lehet definiálni az alapanyagokat.

Minden tételhez un. mozgás-típus tartozik, ez határozza meg, hogy a tétel mire szolgál. A mozgás-típus leíárásban található "-" és "+" jel mondja meg a mozgás irányát a készlet szemszögéből.
Mozgás-típusok:
A selejt kezelés akkor kifejezetten hasznos, ha pl. selejt raktárat is megadunk a receptúra tételben, így az egyszerűsített gyártási bizonylat már rögtön készletre könyveli a selejt anyagokat (alapanyagat vagy késztermékeket).

Gyártó eszköz fül:

Itt tudjuk definiálni, hogy milyen gyártó eszközöket, gépeket használunk a gyártáshoz. (Lásd még: Gyártó eszközök)

A gyártó eszköz típusa külön, eszköz-kód nélkül is megadható. Ez akkor lehet hasznos, ha több, hasonló funkcióval és karakterisztikával (pl. beállási idő) bíró eszköz is van. A receptúrában nem az van definiálva, hogy melyik dedikált eszközt kell használni, hanem azt, hogy milyen típusú eszközt.

Humán tevékenység fül:

Itt tudjuk definiálni, hogy milyen emberi tevékenységek szükségesek a gyártás lebonyolításáshoz.  (Lásd még: Humán tevékenységek)


Technikai utasítás fül:

Hasonló a humán erőforrás fül-ön rögzítettekkel, csak itt sokkal pontosabban jelennek meg az utasítások, hogy milyen műveletek és milyen sorrendben következzenek egy gyártási folyamat során.


Dokumentáció fül:

Bármilyen file-t tudunk csatolni a receptúrához, rákattintva pedig meg is tekinthetjük azt.


Példa

Papírdoboz készítése:
Főbb fej adatok kitöltése:
Tétel adatok kitöltése:
1. Karton: 2. Klipsz 3. Selejt karton-papírTTC-Soft Kft. 2012 – www.flexium.net