- Modulok - Termék

Termék árajánlat

Bizonylat, független az általános Értékesítés/Beszerzés (BaseDoc) bizonylatoktól. Saját számozása van, külön nyomtatási képpel.
Egy árajánlatban több termék szerepelhet.

A termék árajánlat termék-központú, nincs közvetlen kapcsolata a cikkekkel. Így nincs hatással készlet szükséglet tervezésre. Ebből NEM generálható értékesítési bizonylat (pl. Vevői rendelés).

A tételekben termék megadása nem kötelező, hasonlóan a normál bizonylatokhoz, termék-kód nélkül, csak a leírást kitöltve is felvihető ajánlat.

Fej mezők

Fej mezők:

Általános:

Lábléc:

Termékek (tételek)

Mezők:

Kód-táblákTTC-Soft Kft. 2012 – www.flexium.net