- Modulok - Lokáció kezelés - Bevételezés

Összes csomag bevételezése (PackInAll - LPINA)

Minden bizonylatrögzítést, egy Lokációs Művelet előz meg, amely összekapcsolja a logisztikai mozgásokat a lokációssal(a bázis bizonylatot a lokációs bizonylattal).
Az Összes csomag bevételezés-el tulajdonképpen, egy logisztikai bizonylaton szereplő összes cikket egyszerre tudunk bevételezni. Ez gyakorlatilag egy többes Csomag bevételezés bizonylat, és egy Átvétel normál raktárból művelet egy lépésben.

Összes csomag bevételezése

A Forrás raktár értékének függvényében 2 esetet különböztetünk meg:
Amennyiben a Forrás-raktár meg van adva, akkor egy lépésben átteszi a cikkeket a lokációs rendszerbe, tehát a normál Raktári naplóban áttárolja a forrás normál raktárból a gyűjtő raktárba, a Lokációs naplóban pedig a Transzfer raktárból a Lokációs helyre

Amennyiben Forrás-raktár nincs megadva, akkor csak a Transzfer lokációs raktárból történik egy betárolás Lokációshelyre. Ekkor az Átvétel normál raktárból bizonylatot külön le kell rögzíteni.

Egy árubeérkezéshez tartozó összes csomag lokációs helyekre rakodása nem kell, hogy lerögzüljön az átvételi bizonylat rögzítésének időpontjában. Tehát az árut át lehet venni úgy, hogy a csomagok még nincsenek a helyükön. Másik oldalról pedig a csomagokat helyre lehet rakni úgy, hogy közben az áru még nincs átvéve.

Amennyiben a csomag bevételezés, a logisztikai művelet után következik, a következő sorrendben lehet a betárolást megcsinálni:
  1. Logiszikai bizonylat rögzítése

  2. Műveleti rekord létrehozása (a megfelelő logisztikai bizonylat megadásával)

  3. Összes csomag bevételezése: Áttárolás a Forrás raktárból Lokációs helyre. A műveleti rekord megadásával, automatikusan kitöltődik a bázisbizonylat, ez alapján kigyűjti a bizonylaton lévő készletezhető cikkeket. Cikkenként megadható hány csomag érkezett. Ebből legenerálja a csomag azonosítókat, és csomagonként felajánlj egy-egy üres lokációt.
Amennyiben a lokációs csomag bevételezés megelőzi a logisztikai műveletet, (pl. számla, szállítólevél) a következő sorrendben lehet a betárolást megcsinálni:
  1. Műveleti rekord létrehozása

  2. Csomagok bevételezése (műveleti rekord megadásával). A cikkek átkerülnek a Transzfer raktárból Lokációs helyre. (A Transzfer raktáron nincs készletellenőrzés, így a készlet mehet minuszba). Mivel a logisztikai bizonylat nincs még rögzítve, manuálisan kell megadni a cikkeket és a hozzá tartozó mennyiségeket.

  3. Logiszikai bizonylat rögzítése

  4. Műveleti rekordban logiszikai bizonylat megadása

  5. Bevételezés Normál raktárból Transzfer raktárba, ugyanazon Műveleti rekord megadásával.


Paraméterek:

Napló (lokációs napló) mozgások:

Opcionális napló mozgások (ha közvetlen átvétel van normál raktárból):
TTC-Soft Kft. 2012 – www.flexium.net