- Modulok - Könyvelés - Bank


Banki folyamatok

Alapelvek - működés

A banki mozgások tárolására 2 szintű struktúra szolgál:

A bank panel bal odalán a BankLine elemei látszanak tree-be rendezve a BankCode+BorderoYear+BorderoNum szerint. Egyes kivonat(BorderoNum) kibontása után tételesen látszanak a bankkivonat elemei. (Az egyes kivonat kibontásán itt azt értjük, hogy a BankHeading csoportosítást kibontjuk) A panel BankLine objtype-ú.

BankDoc (Kivonat fej) rögzítése

Új bankkivonat felvitelekor F2-t értelmezünk az eltérő szerkezet ellenére (BankLine a parent, BankDoc a child), mivel ez tekinthető egy új dokumentumnak. A három részre bontott jobb oldali panel kivonat részén single edit módban dolgozunk és az alábbi mezők kerülnek kitöltésre

A kivonat összefoglaló adatainak rögzítése után a rendszer ellenőrzi a záró egyenleget, annak helyessége után létrehoz egy BankDoc rekordot és egy BankLine rekordot 1-es azonosítóval, mely azt mutatja, hogy ez a BankLine-hoz kapcsolódó BankDoc. Ha helyes volt az egyenleg, akkor a Bank kódokat tartalmazó állományba (Bank) visszaírjuk az utolsó kivonat sorszámot (LastBorderoNum) és az utolsó záró összeget (LastCloseSum) a BankDoc megfelelő értékei szerint. Ezek után rögzítésre kerülhetnek a kivonaton szereplő banki mozgások tételei.

BankLine (Kivonat tétel) rögzítése

Új Kivonat tétel felvitelekor F3-t értelmezünk, ha létezik a későbbiekben részletezendő Kivonat analitika a Kivonat tételnél. Ha már van Kivonat tétel és nincs Kivonat analitika az F3 új Kivonat analitikát jelent. A három részre bontott jobb oldali panel középső tétel részén single edit módban dolgozunk és az alábbi mezők kerülnek kitöltésre

A bank tétel közös adatainak rögzítése után a rendszer létrehoz egy BankLine rekordot 2-es azonosítóval. Ezek után rögzítésre kerülhet a kivonat tétel analitikája

BankHeading (Kivonat analitika) rögzítése

A három részre bontott jobb oldali panel tétel analitika részén dolgozunk táblázatos módban. A panelon felvitelkor látható nyomógombok új ikon, töröl ikon, és számla gomb. A számla gomb disabled, ha a BankLine -ban nem adtunk meg partnerkódot. Ha megadtunk és létezik tételsorunk aktív, akkor a számla gomb enable lesz és megnyomásának hatására megjelenik a nyitott folyószámlák beszámoló a megadott paraméter(ek) függvényében. Kiválasztás esetén kitöltődnek a számlán lévő adatokkal a kivonat mezői ( az összeg a folyószámlán lévő mezővel ellentétes terhelés jóváírás mezőben kerül), amúgy manuálisan töltődnek az alábbi mezők :

A sorok rögzítésekor, ha bármely összeg mezőn változás történik, akkor a BankLine összeg mezői is változnak. Az egy, vagy több analitika felvitele után hozzáadjuk az analitíkát(kákat) a rendszerhez. Fontos megjegyezni, hogy pontos referencia nélkül is rögzíthető partnerre vonatkozó banki tételt. Hozzáadáskor az alábbi folyamatok játszódnak le:

A rögzítés folytatódik, míg a kivonaton lévő összes tétel el nem fogy. Helyes rögzítés esetén a bankkivonat fejben az adott bankkivonatra nem találunk eltérést.

Bank kivonat tételeinek módosítása

A bankkivonat tételein alap esetben csak a BankDoc-on lévő megjegyzést és BankHeadingen lévő megjegyzést, profit centert, projekt kódot és a költségtípust változtathatjuk. Ilyenkor a megfelelő BankHeading sorait aktualizáljuk, illetve a módosítás függvényében a JourDoc-ban és a JourDocLine-ban is aktualizáljuk a mezőket.

Speciális kiegészítés esetén a módosítás esetei:

Bank kivonat tételeinek törlése

Speciális kiegészítés esetén törölhető a tétel, illetve ezáltal törlődik a hozzátartozó JourDoc is. Megfontolandó azonban az, hogy engedélyezzük-e ezt, mivel a JourDoc-ban nem lesz folyamatos a sorszámozás. Ennek lehetőségét azonban szerintem kreatív könyvelést folytató cégeknél biztosítani kell

Bank kivonat tétel storno

Storno hatására, kipipálásra kerül a nem szerkeszthető storno box és a JourDoc is storno fázisba kerül. A már korábban ismertettek szerint újra számoljuk a BankDoc-on lévő Delta mezőket. Speciális kiegészítés esetén a storno feloldható.

Speciális funkciók

Egyéb megjegyzések

Nincs helyben árfolyam különbözet számítás, erre külön funkciót használunk!
Nincs helyben kerekítés, erre külön funkciót használunk, ahol paraméter alapján megadhatók a maximális eltérések.
Nincs összepontozás, az összepontozás (a felszínen )alapbizonylat szám alapján mindig csak logikailag történik meg az egyéb összevezetéseket könyvelési naplóval oldjuk meg.

Távlatok – nyitott területek

Az eladási árfolyam számítási módjának meghatározása (paraméter) és az alapján az árfolyam számítása terhelés jellegű deviza mozgásoknál
Bankkivonat tételen beüli különböző gyors navigálás rendszerpénzbeni, illetve devizás banknál.
Homebanking – a bank kód tábla kiegészítése egy child-al, mely a küldendő, illetve fogadandó elektronikus banki adatokat ez alapján fogadni tudja.TTC-Soft Kft. 2012 – www.flexium.net